נהלי החוגים לשנת תשפ"ד - 23/24

כללי:

• שנת הפעילות במתנ"ס תפתח בתאריך 1.9.23 ותסתיים ב 31.7.24.
בחלק מהחוגים תסתיים שנת הפעילות ב 30.06.24
בתחום המחול הפעילות תסתיים לאחר מופע הסיום.
• כל חוג מוגבל במספר המשתתפים וההרשמה היא על בסיס "כל הקודם זוכה".
• לא יינתן החזר שיעור או החזר כספים בגין היעדרות משתתף מכל סיבה שהיא – ניתן לבטל את ההשתתפות בפעילות בהתאם לנהלי הביטול. החזרה לחוג על בסיס מקום פנוי בלבד.
• שיעור שיבוטל ע"י המדריך או המתנ"ס יוחזר במועד אחר (כולל ימי שישי/ שיעור כפול/ אוגוסט). משתתף שיעזוב במ הלך השנה טרם החזרת השיעור לא יקבל החזר בגינו.
• הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ובמידת הצורך.
• פתיחת חוג והמשכיותו מותנה במספר מינימלי של משתתפים. המתנ"ס רשאי לסגור חוג במהלך השנה במידה ומספר המשתתפים לא הגיע למינימום ההפעלה שנקבע.

 

דמי רישום ורכישת ציוד:

• בחלק מהחוגים יגבה המתנ"ס דמי רישום בתחילת השנה (דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של עזיבה במהלך השנה).
• בחלק מהחוגים תידרש רכישת ציוד/ערכות/ביגוד/שירות ע"י המתנ"ס, אשר לא כלולים במחיר החוג אך הינם חובה ותנאי להשתתפות בחוג. היה ומסיבה כלשהי תתבטל ההשתתפות בחוג / החוג ייסגר מכל סיבה שהיא הערכה תישאר בידי המשתתף אשר לא יהיה זכאי להחזר בגינה.
• במהלך השנה יתכנו מופעים ואירועים מיוחדים אשר יערכו במהלך השנה ובסיומה יהיו כרוכים בתשלום נוסף למחיר החוג. אין חובת השתתפות בהם.

 

שיעורי ניסיון:

שיעורי ניסיון הם ללא עלות, במידה ויתבצע רישום לחוג - שיעור ניסיון יחויב בתשלום.
בחוגים מסוימים יגבה תשלום עבור שיעור ניסיון.
לא ניתן להגיע ליותר משיעור ניסיון אחד בחוג.

 

הצהרת הבריאות:

• הנני מצהיר כי אני / ילדי נבדק/תי לאחרונה ע"י רופא ונמצא/תי כשיר לכל פעילות.
• הנני מתחייב להודיע על כל שינוי במצבו הבריאותי שלי/ ילדי למדריך /ה ולמנהלת התחום.
• ידוע לי כי האחריות לנזקים שיגרמו לי/ילדי עקב ליקוי במצב הבריאותי בעת הפעילות מטעם המתנ"ס תחול עליי בלבד.
• ידוע לי כי המתנ"ס מבוטח בביטוח צד ג' ואין למשתתף ביטוח תאונות אישיות
• אני מוסר הצהרה זו לאחר שהבנתי את תוכנה