אודות

חזון המתנ"ס

מרכז קהילתי משמעותי ומוביל,

משפיע ומחויב לצורכי תרבות הפנאי והחינוך הבלתי פורמלי, תוך שותפות מלאה וחיבור בין כלל הקהילות בעיר.

מוביל במקצועיות, מאמין בשוויון, יושרה ושותפות בין התושבים תוך עידודם למעורבות חברתית בקהילה ובמתנ"ס