נוהל הנחות קבועות במעמד הרישום

 

1. הנחת חוגים
• ההנחה בסך 5% לכל חוג תינתן ברישום החל מהחוג השני / משתתף שני ויותר.
• בחוגי המחול - ברישום ל 2 חוגי מחול ומעלה ההנחה ניתנה מראש ולכן לא תינתן הנחה נוספת. ההנחה תינתן עבור החוג השני במידה והוא לא מחול.
• ההנחה איננה תקפה ברישום לקבוצות הליגה "מכבי יהוד מונוסון" , מד"צים, קורסים וסדנאות.
• הנחות לנכים בחוגים: 10% הנחה למשתתף בחוג לבעלי נכות 50% ומעלה בהצגת מסמך מביטוח לאומי. האחריות לקבלת ההנחה והעברת האישורים היא של המשתתף.
• במידה ואחד החוגים יבוטל ההנחה תתבטל.

2. הנחה בצהרונים
• צהרוני גנים - הנחה של 5% החל מהילד השני.
• צהרוני בתי ספר כיתות א'-ב' - אין הנחה אוטומטית ניתן לגשת לוועדת הנחות.
(במידה וילד אחד רשום לצהרון גן והילד השני רשום לצהרון ביה"ס תינתן הנחה בגן בלבד מכיוון שבצהרוני ניצנים אין הנחות)
• צהרוני בתי ספר כיתות ג' - משלמים תעריף רגיל ואינם מסובסדים ע"י משרד החינוך, לכן זכאים להנחה של 5% החל מהילד השני.
• אימהות חד הוריות יוכלו להגיש בקשה לתמ"ת לטובת הנחה. במידה והתמ"ת יאשר את ההנחה אזי הנחת ועדת הנחות מטעם המתנ"ס מבוטלת - אין כפל הנחות.

3. ההנחות הקבועות ניתנות לנרשמים לפעילות ללא קשר למקום מגורים.

4. ההנחות לא תקפות לטיולים / סדנאות / מופעים / קייטנות.

5. ניתן להגיש בקשה להנחה במסגרת ועדת הנחות – אופן ההגשה מפורט בנוהל ועדת הנחות.

 

נוהל ועדת הנחות

תנאי סף להגשת בקשה.
1. ההנחות ניתנות לתושבי יהוד - מונוסון בלבד.
2. במידה וההכנסה של משק הבית היא מעל 13,000 נטו הבקשה לא תידון.
3. בבקשת הנחה לרישום לצהרון - במידה ואחד מבני הזוג איננו עובד הבקשה לא תידון (במקרים מיוחדים יש לצרף מכתב אישי לבקשה).
4. ניתן להגיש בקשה טרם הרישום לפעילות עד להחלטת הוועדה.

 

בהתאם להחלטת הועדה יש להגיש את כל האישורים הנ"ל

תעודת זהות + ספח.
תלושי שכר - 3 חודשים אחרונים.
דף חשבון - 3 חודשים אחרונים.
אישורים רלוונטיים במידה וקיימים: אבטלה, הבטחת הכנסה, ביטוח לאומי, מזונות, רווחה.
נכות - יש לצרף אישור ביטוח לאומי.
מכתב אישי - מומלץ.

בקשה שתוגש ללא כל האישורים לא תידון בוועדה

 

תהליך ועדת ההנחות

1. יש לדאוג להעביר את האישורים באופן אישי למזכירות
2. חובה למסור טפסים ברורים וקריאים
3. הוועדה תתכנס בימים הראשונים בתחילת כל חודש
4. מזכירת המתנ"ס תתקשר לפונים ותיתן תשובה טלפונית
5. במקרה ולא יתקבל מענה טלפוני המת נ"ס ישלח מכתב תשובה מסודר בדואר
6. במידה ותאושר הנחה היא תיכנס לתוקף מרגע שהבקשה הגיעה במלואה למזכירות המתנ"ס - לא רטרואקטיבית מתחילת שנה (יש להקפיד למלא תאריך בקשה)

קריטריונים: הנחה מקסימלית הניתנת בוועדה היא 30% . הנחה זו ניתנת במקרים חרגים בלבד.

הערות: אחריות המזכירות לוודא כי התושב מילא את כל הטפסים הרלוונטיים – בקשה ללא כל הטפסים לא תדון בוועדה ותחזור לתושב להשלמת הטפסים.