קייטנות

כדורגל

כדורגל

קייטנה מועדים רישום
כדורגל 24/7-11/8/22
24/07/22
11/08/22
לרישום
כדורגל 24/7-4/8/22
24/07/22
04/08/22
לרישום
כדורגל 31/7-4/8/22
31/07/22
04/08/22
לרישום
כדורגל 7-11/8/22
31/07/22
04/08/22
לרישום