יהודה הלוי

  כיתה א'
  כיתה א'

  צהרוני בתי הספר יופעלו בהמשך ישיר למסגרות הבוקר בפיקוח ולווי של ...

  לפרטים נוספים
  כיתה ב'
  כיתה ב'

  צהרוני בתי הספר יופעלו בהמשך ישיר למסגרות הבוקר בפיקוח ולווי של ...

  לפרטים נוספים
  כיתה ג'
  כיתה ג'

  צהרוני בתי הספר יופעלו בהמשך ישיר למסגרות הבוקר בפיקוח ולווי של ...

  לפרטים נוספים