צהרוני בתי ספר תשפ״ה

צהרוני בתי ספר תשפ״ה

    שימו לב: מחיר שכר הלימוד בצהרון מתבסס על המחיר לשנת תשפ"ד אך הוא איננו סופי לשנת תשפ"ה.

    המחיר עשוי להתעדכן ולעלות בהתאם להחלטות משרד החינוך והנהלת המתנ"ס.

    כאשר תפורסם ההנחיה הרגולטורית בעניין, היא תובא לידיעתכם ותהיה שמורה לכם האפשרות לבטל את ההתקשרות תוך 7 ימים מהמועד בו ניתנה הודעת עדכון שכר הלימוד ללא דמי ביטול.