נהלי החוגים לשנת תשפ"ה - 24/25

כללי:

• שנת הפעילות במתנ"ס תפתח בתאריך 1/9/24 ותסתיים ב 31/7/25. יתכן ויהיו שינויים לאור מופעי סיום, אילוצים וכו' לפיכך יש להתעדכן מול המדריך בנוגע למועד הסיום הספציפי של כל חוג.
• בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות, חגים, וכו'
• כל חוג מוגבל במספר המשתתפים וההרשמה היא על בסיס "כל הקודם זוכה".
• לא יינתן החזר שיעור או החזר כספים בגין היעדרות משתתף מכל סיבה שהיא – ניתן לבטל את ההשתתפות בפעילות בהתאם לנהלי הביטול. החזרה לחוג על בסיס מקום פנוי בלבד.
• שיעור שיבוטל ע"י המדריך או המתנ"ס יוחזר במועד אחר (כולל ימי שישי / שיעור כפול / אוגוסט) משתתף שיעזוב במהלך השנה טרם החזרת השיעור לא יקבל החזר בגינו.
• הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ובמידת הצורך.
• פתיחת חוג והמשכיותו מותנה במספר מינימלי של משתתפים. המתנ"ס רשאי לסגור חוג / קבוצות במהלך השנה במידה ומספר המשתתפים לא הגיע למינימום ההפעלה שנקבע.

 

דמי רישום ורכישת ציוד:

• בחלק מהחוגים יגבה המתנ"ס דמי רישום בתחילת השנה (דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של עזיבה במהלך השנה).
• בחלק מהחוגים תידרש רכישת ציוד/ ערכות/ביגוד, אשר לא כלולים במחיר החוג אך הינם חובה ותנאי להשתתפות בחוג. יש לשים לב כי יתכנו מצבים שלא ניתן יהיה לרכוש את הציוד באופן עצמאי.
• היה ומסיבה כלשהי תתבטל ההשתתפות בחוג / החוג ייסגר מכל סיבה שהיא הערכה / הביגוד תישאר בידי המשתתף אשר לא יהיה זכאי להחזר בגינה.
• במהלך השנה ובסיומה יתכנו מופעים, סדנאות, אירועים מיוחדים, תחרויות אשר יהיו כרוכים בתשלום נוסף למחיר החוג. אין חובת השתתפות בהם.

 

שיעור ניסיון:

• שיעור ניסיון יחויב בתשלום במידה ויתבצע רישום לחוג.
• שימו לב - ההשתתפות בשיעורי הניסיון איננה מבטיחה את השתתפותכם בחוג. יש לבצע הרשמה בכדי להבטיח את מקומכם.
• לא ניתן להגיע ליותר משיעור ניסיון אחד בחוג.
• בחוגים מסוימים יגבה תשלום עבור שיעור ניסיון – החלטה זו שמורה למדריך.
• בקורסים וסדנאות אין שיעורי נסיון.

 

שימו לב: כניסת הורים לחוג / ליציע אולם הספורט אסורה במהלך החוג מכיוון שהן מפריעות למהלכן התקין. ההורים המעוניינים מתבקשים להמתין במבואות.

 

הצהרת הבריאות:

• הנני מצהיר כי אני / ילדי נבדק/תי לאחרונה ע"י רופא ונמצא/תי כשיר לכל פעילות.
• הנני מתחייב להודיע על כל שינוי במצבו הבריאותי שלי / ילדי למדריך/ה ולמנהלת התחום.
• ידוע לי כי האחריות לנזקים שיגרמו לי/ילדי עקב ליקוי במצב הבריאותי בעת הפעילות מטעם המתנ"ס תחול עליי בלבד.
• ידוע לי כי המתנ"ס מבוטח בביטוח צד ג' ואין למשתתף ביטוח תאונות אישיות הנני מצהיר כי ילדי נבדק לאחרונה ע"י רופא ונמצא/ת כשיר לכל פעילות. הנני מתחייב להודיע על כל שינוי במצבו הבריאותי של ילדי למנהלת התחום ולמדריכי החוג.

אני מוסר הצהרה זו מרצוני לאחר שהבנתי את תוכנה.