רכישת כרטיסים
אירוע לבדיקה - לא לרכישה

01/01/2030
₪2
10:00
שקר כלשהו