צהרונים

צהרוני בית ספר

רישום לשנת הפעילות תשפ"א

ההרשמה לצהרוני בתי ספר ניצני יהוד מונוסון במתנ"ס מסתיימת ב31.7.2020