לפעילות עד הבית לחצו כאן!


נהלי הרשמה ותשלומים לחוגים

מרכז תרבות וספורט (לנוער ומבוגרים)

ביהוד בע"מ (חל"צ) ח.פ- 510481765

 

נהלי הרשמה ותשלומים לחוגים

 • שנת הפעילות במתנ"ס תפתח ביום ראשון א' בתשרי  1.9.19 על בסיס "כל הקודם זוכה".
 • פתיחת חוג והמשכיותו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.
 • ההרשמה למכלול החוגים והפעילויות של המתנ"ס תתקיים במזכירות מתנ"ס יהוד – מונוסון ואתר האינטרנט של
 • המתנ"ס.
 • מחיר החוגים, כפי שמצוין בחוברת/אתר, הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות ממוצעת חודשית.           התשלום יתבצע בתשלומים חודשיים שווים מיום הרישום ועד לחודש יוני/יולי 2020 כולל.
 • לידיעתכם, בחישוב המחיר שוקללו חופשות החגים, ובימים אלו לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
 • יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והתשלום לכל השנה, ואין כנגדו חובות משנים קודמות.
 • התשלום לחוג יתבצע בתשלום מראש בצ'קים או בכרטיס אשראי (חיוב מידי חודש בחודשו) או במזומן (תשלום מראש לכל השנה).
 • על צ'קים חוזרים תגבה עמלת צ'ק חוזר.
 • בחלק מהחוגים תידרש רכישת ציוד/ערכות/ביגוד/שירות ע"י המתנ"ס, אשר לא כלולים במחיר החוג  אך הינם חובה ותנאי להשתתפות בחוג. מופעים וטקסים אשר יערכו במהלך השנה ובסיומה יהיו כרוכים בתשלום נוסף למחיר החוג.
 • שיעור שיבוטל ע"י המדריך או המרכז יוחזר במועד אחר (כולל חודש יולי/אוגוסט).
 • שיעור ניסיון יחויב בתשלום בזמן הרישום לחוג.

 

כללי:

 1. הנני מאשר למתנ"ס להשתמש בתמונות שיצולמו בחוג/פעילות לצורך פרסום באמצעים השונים.
 2. הנני מאשר למתנ"ס לשלוח אליי הודעות סמס/דואר אלקטרוני בנושאי הפעילות השוטפת, שינויים, ביטולי שיעורים וחומר פרסומי.

הנחות

 • הנחות של מספר אחים / נפשות במשפחה : 10% על החוג השני / ילד שני במשפחה, 15% הנחה מחוגשלישי    

   /ילד שלישי ואילך במשפחה.  הנחת ילד שני, שלישי ואילך חלה עבור רישום אחים באותה קטגוריית פעילות  

  בלבד ( חוגים, צהרונים וכו'). אין כפל הנחות.

 • בקשה להנחה מיוחדת תתבצע באמצעות טופס הנחה במזכירות ותוגש לוועדת הנחות.

 

 

ביטול השתתפות

 •  ניתן לפרוש מהחוג לאחר הגשת בקשה בכתב עד 20 בכל חודש, וע"י הודעה בכתב למזכירות המתנ"ס בלבד!  יש לוודא

 את קבלת טופס הביטול מול המזכירות ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. הביטול יכנס לתוקפו

 בתום החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב .

 • ניתן לבטל השתתפות בחוג עד לתאריך 30 באפריל, לאחר מכן לא יתקבלו ביטולי חוגים למעט ביטול חוג בשל מצב  בריאותי (יש להציג אישורים רפואיים)
 • לא יתקבלו ביטולי חוגים רטרואקטיבית והחזר כספי בגינם.
 • במקרה של סגירת חוג ע"י המתנ"ס מכל סיבה שהיא יוחזרו למשתתף דמי השתתפות היחסיים שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות.
 • מנהל /ת רשאי לשנות את זמני פעילות החוגים, מיקומם, המדריכים ותוכנית הפעילות וכל שינוי עפ"י  צורכי המרכז.
 • ידוע לי כי המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוגים משתתף/ת שמפריע/ה למהלך התקין של הפעילות ו/או אשר התנהגותו/ה או מעשיו/ה מסכנים ילדים אחרים או את עצמו/ה.
 • הוצאות ו/ או עמלות בנקים עקב החזרת המחאה /ות מכל סיבה יחולו על ההורים.
 • מנהל/ת המתנ"ס ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
 • למתנ"ס הזכות לשינויים בנהלי הרישום במהלך השנה, השינויים יעודכנו באתר המתנ"ס ,                                 

 

 

 

 

 

 

טלפון: 03-5205101 | פקס: 03-5364840 | מייל: yahud@matnasim.org.il