טקאוונדו MMA

  • גן חובה יום ג'
   גן חובה יום ג'

   טקוונדו היא אומנות לחימה קוראינית בה נלחמים שני ספורטאים בבעיטות ...

   לפרטים נוספים
  • גן חובה פעמיים
   גן חובה פעמיים

   טקוונדו היא אומנות לחימה קוראינית בה נלחמים שני ספורטאים בבעיטות ...

   לפרטים נוספים
  • טרום חובה יום ג'
   טרום חובה יום ג'

   טקוונדו היא אומנות לחימה קוראינית בה נלחמים שני ספורטאים בבעיטות ...

   לפרטים נוספים
  • טרום חובה פעמיים
   טרום חובה פעמיים

   טקוונדו היא אומנות לחימה קוראינית בה נלחמים שני ספורטאים בבעיטות ...

   לפרטים נוספים
  • כתות א'-ג' פעמיים
   כתות א'-ג' פעמיים

   טקוונדו היא אומנות לחימה קוראינית בה נלחמים שני ספורטאים בבעיטות ...

   לפרטים נוספים
  • כתות א-ג פעם בשבוע
   כתות א-ג פעם בשבוע

   טקוונדו היא אומנות לחימה קוראינית בה נלחמים שני ספורטאים בבעיטות ...

   לפרטים נוספים
  • כתות ד'-ו' פעמיים
   כתות ד'-ו' פעמיים

   טקוונדו היא אומנות לחימה קוראינית בה נלחמים שני ספורטאים בבעיטות ...

   לפרטים נוספים
  • נבחרת
   נבחרת

   טקוונדו היא אומנות לחימה קוראינית בה נלחמים שני ספורטאים בבעיטות ...

   לפרטים נוספים